• Aanmelden als nieuw lid van FC Uitgeest

 • Welkom toekomstig lid van FC Uitgeest

  Welkom toekomstig lid van FC Uitgeest

  Na ontvangst van jouw aanmelding, worden de gegevens doorgegeven aan de betreffende coördinator. De coördinator neemt daarna contact met jou op en zal je verder informeren over teamindeling, trainingstijden, kleding, etc.

  Als voetballer wordt je aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lid gegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  Machtiging


  Met het invullen van het aanmeldformulier machtig je FC Uitgeest om het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven van jouw betaalrekening. Bij een jeugdspeler en bij de spelers van de vrouwenteams wordt er bovendien de jaarlijkse bijdrage aan het kledingfonds van deze betaalrekening geïncasseerd. Als je tijdens een wedstrijd een officiële waarschuwing van de scheidsrechter mocht ontvangen (een rode of gele kaart) ga je ermee akkoord dat ook dit bedrag van deze rekening zal worden geïncasseerd.                    Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk bij de Ledenadministratie of door het versturen met een e-mail naar ledenadministratie@fcuitgeest.nl

  Privacy & Veiligheid

  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor FC Uitgeest van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in het Document Privacy Beleid (in behandeling)

  Voetbal bij FC Uitgeest wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers! Helpt u ook mee!

  Ouders van jeugdleden wordt bij toerbeurt gevraagd om de wedstrijdkleding te wassen en om bij uitwedstrijden te rijden. Coördinatie door de leider(s) van het betreffende team.
  Daarnaast worden alle seniorenleden, ouders van jeugdleden en jeugdleden vriendelijk doch zeer dringend verzocht een bijdrage te leveren aan het oplossen van het nijpende tekort van vrijwilligers binnen de club. Het zijn geen tijdrovende bezigheden, maar wel noodzakelijke werkzaamheden om de club goed draaiende te houden. Kost weinig tijd en levert veel plezier! Voor de nodige opleiding wordt gezorgd. Wat vindt u leuk en/of waar bent u goed in?

  FC Uitgeest zoekt nog vrijwilligers voor het clubhuis, scheidsrechters, toernooicommissie, trainers, teamleiders, wedstrijdsecretariaat of het onderhoudsteam.

  Koen Ruiter (bestuurslid Vrijwilligerszaken) wil je graag informeren over de mogelijkheden. Stuur een e-mail naar vrijwilligers@fcuitgeest.nl en hij zal spoedig contact met u opnemen.

  Belangrijk om te weten over het aanmeldformulier

  • Wil je meer dan 1 mailadres (maximaal 2 extra) en meer dan 1 mobiel nummer (maximaal 2 extra) aan ons doorgeven, dan kan je deze vermelden in het veld Opmerkingen;
  • Laat je je overschrijven van een andere vereniging? Vermeld dit dan in het veld Opmerkingen en hierbij ook van welke vereniging je komt en wat jouw KNVB relatienummer is.
  • Word je Trainend Lid of bijvoorbeeld Lid van het 35+ Voetbalteam of het G voetbal team en speel je geen competitiewedstrijden, geef dit dan aan in het veld Opmerkingen;
  • Kan jij iets extra’s als vrijwilliger betekenen voor de vereniging?  Geef dit dan aan in het veld Opmerkingen;
  • Wil en kan jij iets betekenen als sponsor van de vereniging? Geef dit dan aan in het veld Opmerkingen;

  Mogelijk wil je niet actief gaan voetballen, maar wil je wel lid, vrijwilliger of donateur worden van FC Uitgeest. In het vak Opmerkingen kan je aangeven dat je Niet Spelend Lid, Medewerkend Lid of Donateur wil worden van de vereniging.

  Hartelijk welkom en heel veel plezier bij FC Uitgeest! 

  VOETBALLEN, DOE JE NATUURLIJK BIJ FC UITGEEST!!

 • Aanmeldformulier