• Hieronder staan de kenmerken per leeftijdscategorie, de ontwikkelingsfase waarin de speler zich bevindt en de betekenis daarvan voor de begeleiding van jouw team, de inhoud van de training en het coachen van de wedstrijd. Ook de G-voetballer wordt belicht. Houd er wel rekening mee dat het bij deze kenmerken om een gemiddelde van alle kinderen gaat.

    Elk kind en dus ook elke jeugdspeler is uniek. Bij het begeleiden van jeugdspelers tijdens het trainen en / of de wedstrijden is het van belang hiervan goed op de hoogte te zijn. Veel factoren spelen een rol in de ontwikkeling van jeugdspelers, waardoor deze nooit met een rechte lijn omhoogloopt. De verschillen tussen de jeugdspelers kunnen groter of juist kleiner worden met de tijd. Deze verschillen hebben gevolgen voor de wijze waarop de spelers het spel (kunnen) spelen, beleven en ook hoe ze zich gedragen.

    Naast dat er individuele verschillen zijn, zijn er zeker ook overeenkomsten tussen jeugdspelers. Door goed naar de spelers te kijken en luisteren, ga je deze overeenkomsten ook herkennen. Dit maakt het in sommige gevallen overzichtelijker voor jou als trainer hoe te handelen. De aanname die nogal eens gedaan wordt is dat de verschillen gebaseerd zijn op sekse, maar er zijn bewezen meer overeenkomsten in de groep jongens en meiden dan binnen de groep jongens of binnen een groep meiden alleen.

    Lees hier verder ...