• Contributie

  Seizoen 2022 – 2023

  Jeugdvoetbal

    

  Kledingbijdrage € 25,00

  De vereniging stelt aan haar jeugdleden, gehandicapte voetballers en vrouwen seniorenleden kleding beschikbaar. (shirt, broek en kousen)

  G voetbal

  Vrouwen en Heren Seniorenvoetbal

  18+, 30+ en 35+Voetbal

   Niet Spelende leden en Donateurs 

  Nieuwe leden dienen een incassomachtiging af te geven.

  De contributiebedragen worden in twee termijnen in augustus en januari van uw betaalrekening geïncasseerd.

  Bij de donateurs, de niet spelende en medewerkende leden, 30+ en 35+ voetballers gebeurt dit in één termijn.

  Bij de leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven wordt per betalingstermijn € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht.

  De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

  Om lid te worden moet u het  Aanmeldformulier invullen en digitaal versturen.

  Aanmelden als Donateur moet gebeuren via deze link: https://www.fcuitgeest.nl/ik-wil-donateur-worden

   Voetballen? Doe je natuurlijk bij FC UITGEEST!