• Contributie

  Seizoen 2021 – 2022

  Jeugdvoetbal

  Kledingbijdrage € 20,00
  De vereniging stelt aan haar jeugdleden, gehandicapte voetballers en vrouwen seniorenleden kleding beschikbaar. (shirt, broek en kousen)

  G voetbal

  Vrouwen en Heren Seniorenvoetbal

  30+ en 35+Voetbal

  Niet Spelende leden en Donateurs 

   

  Nieuwe leden dienen een incassomachtiging af te geven.

  De contributiebedragen worden in twee termijnen in augustus en januari van uw betaalrekening geïncasseerd.

  Bij de donateurs, de niet spelende en medewerkende leden, 30+ en 35+ voetballers gebeurt dit in één termijn.

  Bij de leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven wordt per betalingstermijn € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht.

  De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

  Om lid te worden moet u het  Aanmeldformulier invullen en digitaal versturen.

  Aanmelden als Donateur moet gebeuren via deze link: https://www.fcuitgeest.nl/ik-wil-donateur-worden

   

  Voetballen? Doe je natuurlijk bij FC UITGEEST!