• (Extra) Algemene Leden Vergadering FC Uitgeest op maandag 17 juni

  8 jun 2019
 • (Extra) Algemene Leden Vergadering FC Uitgeest op maandag 17 juni

  Op maandag 17 juni om 20:00 uur vindt er een extra Algemene Leden Vergadering van FC Uitgeest plaats. Op de agenda van deze extra ledenvergadering wordt aan de hand van de (meerjaren)begroting een voorstel gedaan voor aanpassing van de contributie.        Daarnaast wordt een nieuw vrijwilligersbeleid gepresenteerd. Alle leden van FC Uitgeest zijn van harte uitgenodigd.

  AGENDA:

  1.       Opening

  2.       Mededelingen

  3.       Notulen Algemene Ledenvergadering van 23 november 2018

  4.       Tijdstip Algemene Leden Vergadering

  5.       Toelichting meerjarenbegroting en besluit omtrent contributie verhoging 2019-2020

  6.       Toelichting nieuw vrijwilligersbeleid

  7.       Rondvraag

  Bijlagen

  -          Notulen Algemene Ledenvergadering van 23 november 2018

  -          Meerjarenbegroting

  -          Toelichting Begroting seizoen 2019-2020

  -          Vrijwilligersbeleid 2019 en verder