• GEBRUIK HOOFDVELD EN UITWIJKEN NAAR ANDER VELD VERPLICHT VOOR STANDAARDTEAMS MANNEN

  23 nov 2022
 • Sinds het seizoen 2022/’23 zijn teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen (1e elftallen) verplicht om de beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld.

  De zomer is nu echt ten einde. Dat betekent dat het vaker slecht weer zal zijn, ook in het weekend. Let op: sinds dit seizoen is het voor mannen standaardteams in de eerste klasse en lager verplicht om uit te wijken naar een ander veld als het hoofdveld onbespeelbaar is, bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden.

  Sinds dit seizoen zijn teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen (eerste elftallen) verplicht om beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld. Als dat veld niet bespeelbaar is, bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden, dan is het sinds dit seizoen voor mannen standaardteams in de eerste klasse en lager ook verplicht om uit te wijken naar een ander veld, dat wel bespeelbaar is en aan alle eisen voldoet. Tot en met vorig seizoen hadden verenigingen de keuze om wel of niet uit te wijken. Deze keuze is met ingang van het seizoen 2022/’23 vervallen.

  Het merendeel van de beker- en competitiewedstrijden wordt in de praktijk vrijwel altijd op het hoofdveld gespeeld, maar er is soms toch wat onduidelijkheid over. Vandaar dat nu in een regeling is vastgelegd dat teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen sinds dit seizoen verplicht zijn om de beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld.

  Eisen hoofdveld

  Naast de eisen waaraan alle speelvelden dienen te voldoen gelden voor het hoofdveld aanvullend de volgende eisen:

  • Het hoofdveld moet zijn voorzien van een 'gesloten' speelveldafzetting
  • Het hoofdveld moet beschikken over instructiezones met dug-out/zitruimte

  Als een hoofdveld vanwege een tijdelijke situatie niet aan alle eisen voldoet, dan kan door het bestuur amateurvoetbal dispensatie worden verleend.

  Verplicht uitwijken bij slechte gesteldheid hoofdveld

  Sinds het seizoen 2022/23 is het voor teams uit de eerste klasse en lager verplicht om met het eerste elftal uit te wijken naar een ander speelveld dat aan alle eisen voldoet als het hoofdveld vanwege een slechte gesteldheid niet bespeelbaar is.

  Het veld waar naar uitgeweken wordt, mag zowel van kunstgras als natuurgras zijn. Indien uitgeweken kan worden naar zowel een kunstgrasveld als een natuurgrasveld, dan is het aan de thuisspelende vereniging om een keuze te maken. De scheidsrechter bepaalt of het speelveld geschikt is. Belangrijk: bij het uitwijken naar een ander speelveld blijven de ordemaatregelen (paragraaf 1.2 van het Handboek Competitiezaken) van kracht.

  Als geen ander speelveld dat aan alle eisen voldoet beschikbaar is, wordt de wedstrijd afgelast. Voor de rangorde bij afgelastingen verwijzen we naar paragraaf 2.3.5 van het Handboek Competitiezaken