• Algemeen Bestuur

  Het algemeen bestuur bestaat uit personen die de verschillende geledingen van de vereniging vertegenwoordigen. Het bestuur bestaat tenminste uit drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd.
  Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

  Het algemeen bestuur van FC Uitgeest is als volgt samengesteld.

  ALGEMEEN BESTUUR

  Functie

  Naam

  Email

  Tel.nr

  Voorzitter

  Johan de Meij *

  voorzitter@fcuitgeest.nl

  06-51183511

  Accommodatie

  Vacature

  accommodatie@fcuitgeest.nl

  06-52464093

  Secretaris

  Vacature **

  secretaris@fcuitgeest.nl

  06-22885721

  Penningmeester

  William de Lang

  penningmeester@fcuitgeest.nl  

  06-41792264

  Jeugdvoorzitter

  Vincent van den Berg

  jeugdvoorzitter@fcuitgeest.nl

  06-22603317

  Voetbaltechnische zaken

  Erik Glastra

  voetbaltechnischezaken@fcuitgeest.nl

  06-51455724

  Commerciƫle zaken

  Vacature

  sponsoring@fcuitgeest.nl

  06-41792264

  Vrijwilligerszaken

  Vacature

  vrijwilligers@fcuitgeest.nl

   

   

  * Het bestuur zal Johan de Meij in de komende Jaarvergadering voordragen als de nieuwe voorzitter.

  ** De werkzaamheden worden tijdelijk waargenomen door Ben Vredenburg.