• Algemeen Bestuur

  Het algemeen bestuur bestaat uit personen die de verschillende geledingen van de vereniging vertegenwoordigen. Het bestuur bestaat tenminste uit drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd.
  Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

  Het bestuur van FC Uitgeest is als volgt samengesteld.

  ALGEMEEN BESTUUR

  Functie

  Naam

  Email

  Tel.nr

  Voorzitter

  Vacature

  voorzitter@fcuitgeest.nl

   

  Accommodatie

  Martin van Klinken

  accommodatie@fcuitgeest.nl

  06-52464093

  Secretaris

  Stefan Cnossen

  secretaris@fcuitgeest.nl

  06-21545153

  Penningmeester

  William de Lang

  penningmeester@fcuitgeest.nl  

  06-41792264

  Jeugdvoorzitter

  Vincent van den Berg

  jeugdvoorzitter@fcuitgeest.nl

  06-22603317

  Voetbaltechnische zaken

  Erik Glastra

  voetbaltechnischezaken@fcuitgeest.nl

  06-51455724

  Commerciƫle zaken

  Vacature

  sponsoring@fcuitgeest.nl

  06-41792264

  Vrijwilligerszaken

  Vacature

  vrijwilligers@fcuitgeest.nl

   

   

  Vacatures:

  Momenteel heeft de vereniging de volgende vacatures openstaan:

  • Voorzitter (Voorzitter Frans van Zijl is, vanwege emigratie met zijn gezin naar Portugal, uit zijn functie getreden).
  • Secretaris (De huidige secretaris Stefan Cnossen stopt na dit seizoen).
  • Bestuurslid Accommodatiezaken (Het huidige bestuurslid Martin van Klinken stopt na dit seizoen).
  • CommerciĆ«le zaken
  • Vrijwilligerszaken