• Algemeen Bestuur

  Algemeen Bestuur

  Het algemeen bestuur bestaat uit personen die de verschillende geledingen van de vereniging vertegenwoordigen. Het bestuur bestaat tenminste uit drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd.
  Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

  Het bestuur van FC Uitgeest is als volgt samengesteld.

   

  ALGEMEEN BESTUUR

  Functie

  Naam

  Email

  Tel.nr

  Voorzitter

  Frans van Zijl

  voorzitter@fcuitgeest.nl

  06-22146655

  Accommodatie

  Martin van Klinken

  accommodatie@fcuitgeest.nl

  06-52464093

  Secretaris

  Vacature

  secretaris@fcuitgeest.nl

  0251-313802

  Penningmeester

  Fred Huijtink

  penningmeester@fcuitgeest.nl  

  06-46038609

  Jeugdvoorzitter

  Patrick Putter

  jeugdvoorzitter@fcuitgeest.nl

  06-20536255

  Voetbaltechnische zaken

  Erik Glastra*

  voetbaltechnischezaken@fcuitgeest.nl

  06-51455724

  Commerciƫle zaken

  Stefan Cnossen

  sponsoring@fcuitgeest.nl

  06-21545153

  Vrijwilligerszaken

  Koen Ruiter

  vrijwilligers@fcuitgeest.nl

  06-50213389

  * Wordt in de Algemene Ledenvergadering voorgedragen als lid van het bestuur