• INNING CONTRIBUTIE 2E TERMIJN SEIZOEN 2022–2023

  25 jan 2023
 • De contributie van de spelende leden voor de 2e termijn wordt op 26 januari geïncasseerd. Die leden die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een nota, waarvoor de vereniging € 1,50 extra aan administratiekosten bij u in rekening brengt.

  Als u nog géén machtiging heeft afgegeven voor het incasseren van de contributie, verzoeken wij u om dit alsnog te doen. Voordeel voor u is dat u geen administratiekosten hoeft betalen en het voordeel voor de vereniging is een besparing van extra werkzaamheden. Wilt u een incassomachtiging afgeven of moet het incassonummer gewijzigd worden, stuur dan een email bericht naar ledenadministratie@fcuitgeest.nl 

   Contributiebedragen voetballende leden 

   

  Leo Veldt en Ben Vredenburg