• Hier ligt het jeugdbeleid en -opleidingsplan van FC Uitgeest. Het bestuur van de vereniging draagt de verantwoordelijkheid voor alles wat zich binnen de vereniging afspeelt, dus ook voor het technisch jeugdbeleid. Het ontwikkelen van dit beleid en de zorg voor de uitvoering wordt gedelegeerd aan de Jeugd Technische Commissie, welke de uitvoering en verantwoording legt bij de Technische Coördinatoren van de onder-, boven- en middenbouw en selectietrainers.

    Daarnaast is dit plan bedoeld als een ‘levend document’ en leunt sterk op de visie vanuit de KNVB met een Uitgeester twist. Een document dat in continuïteit wordt verbeterd en aangepast. Het vormt de basis waarop we de jeugd van FC Uitgeest willen laten spelen, trainen, coachen en begeleiden. Voor de selectieteams en competitieve teams is dit plan leidend, voor de niet-selectieteams (“breedtesport teams”) sturend. Het is de bedoeling dat trainers dit plan gebruiken als leidraad, waarbij zij uiteraard enige vrijheid genieten om de begeleiding naar eigen inzicht in te vullen. In geval van discussie zal dit plan echter leidend zijn.

    Er zijn altijd gevallen waarin dit beleid niet voorziet of heeft kunnen voorzien. In dergelijke situaties neemt het dagelijks bestuur van FC Uitgeest de uiteindelijke beslissing.

    Bijlage: FC UITGEEST JEUGDOPLEIDINGSPLAN EN JEUGDBELEID 2020-2025 (versie augustus 2023)