• Organisatiestructuur Voetbal Technische commissie

  Kerntaken:

  Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid;

  Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd;

  Zorgt voor een goede overgang van de JO19 naar de senioren;

  Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie;

  Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering;

  Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie;

  Maakt in overleg met de desbetreffende sectiecoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen. 

  Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen);

  Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten;

  Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid;

  Organiseert in overleg met Jeugdcommissie ouderavonden voor alle jeugdgroepen.

   

  De Voetbaltechnische Commissie is onderverdeeld in twee commissies:

  1.

  Voetbal Technische Commissie FC Uitgeest Selectie

  2.

  Voetbal Technische Commissie FC Uitgeest Jeugdafdeling

   

  Organisatie FC Uitgeest Selectie                                                                                                              Vanuit het Technisch Beleidsplan bewaakt de Technische Commissie (TC) de doelstellingen op het voetbaltechnische vlak en spreekt de verantwoordelijke mensen daar op aan.
  Hieronder vallen afspraken over de spelsystemen, selectiebeleid, medische begeleiding van de selectieteams, aanstellen van trainers/leiders, trainingsopbouw, vaststellen van de doelen per seizoen etc. Hiertoe vindt er regelmatig overleg plaats tussen de leden van de commissie en de trainers.

  Technische Commissie

  Hoofdtrainer

  Hilmar de Groot

  06-1535 3420

  hilmardgroot@hotmail.com

  Assistent trainer

  Rene Marsbergen

  06-5352 3243

  mvrsport@hotmail.com

  Trainer FC Uitgeest 2

  Tom Smit

  06-3709 3331

  tom.smit@casema.nl

  TC Commissielid

  Frits Walsmit

  0251-320 253

  fwalsmit@casema.nl

  TC Commissielid

  Gerrit Idema

  06-5338 9343

  fam.g.idema@casema.nl

  TC Commissielid

  Richard Lievers

  06-1250 5465

  richard.lievers@casema.nl

  Organisatiestructuur FC Uitgeest Jeugdopleiding

  We hebben binnen voetbal technische zaken geconstateerd dat functie van Hoofd Jeugd Opleiding niet het gewenste effect heeft gehad de laatste jaren. In overleg met de jeugdafdeling is ervoor gekozen om de Jeugdopleiding en de taakinhoud binnen 3 nieuwe functies onder te brengen. De organisatie ziet er als volgt uit:

   

  Voetbal Technische Commissie Jeugdafdeling

  Voetbal technisch coördinator onderbouw

  Kick Smit

  06–3719 4109

  kicksmit10@gmail.com

  Voetbal technisch coördinator middenbouw

  Gerben Tromp

  06–2348 3125

  gssr.tromp@casema.nl

  Voetbal technisch coördinator bovenbouw

  Marco Half

  06–4300 0016

  hoofdjeugdopleiding@fcuitgeest.nl

   

  Bovengenoemde functionarissen vallen direct onder de functie bestuurslid voetbal technische zaken FC Uitgeest

  1. Voetbal technisch coördinator onderbouw

  Kick Smit gaat deze functie invullen. Hij is voetbal technisch verantwoordelijk voor de groepen 06 (trainingsgroep), 07 en 08. Kick wordt hoofdtrainer van de 08 groep, coördineert de trainingen van de onderbouw en moet een platform creëren om jonge trainers op te leiden. Binnen deze functie zal hij zich veel bezighouden met het aansturen van de trainers.

  Vanuit organisatorisch perspectief is er gekozen om op deze groep één sectie coördinator onderbouw te plaatsen. Een speerpunt voor deze functie zal zijn het creëren van overlap naar de JO9 sectie. Vanaf komend seizoen gaat Vincent van de Berg deze rol invullen. Wij zien hier een belangrijke rol weggelegd voor Vincent. Veelal worden kinderen lid bij FC Uitgeest en beginnen ze bij de allerjongste jeugd. Dit is ook het moment om namens FC Uitgeest kennis te maken met de ouders en de ouders kennis te laten maken met de vereniging FC Uitgeest. Dit eerste contact moment is belangrijk om aan te geven welke bijdrage van ouders nodig is om als vereniging te kunnen functioneren.

  1. Voetbal technisch coördinator middenbouw

  Gerben Tromp gaat deze functie invullen. De groepen 09 t/m 012 vallen voetbal technisch onder deze functie. Gerben zal zich bezighouden met het coördineren van voetbal technisch zaken richting de hoofdtrainers van de secties en het ondersteunen van de hoofdtrainers bij de aansturing van de assistent trainers. Naast het sectie breed verzorgen van goede voetbaltechnische organisatie is de ontwikkeling van het 1e team van deze sectie een speerpunt voor deze functie.

  Binnen deze groepering is er gekozen voor 2 sectie coördinatoren: 09/010 en 011/012.

  1. Voetbal technisch coördinator bovenbouw

  Onze huidige HJO, Marco Half gaat deze functie invullen. Alle teams die 11:11 spelen noemen we bovenbouw, dit betreft 013/015/017/019. Marco gaat sturing geven aan de hoofdtrainers van de secties. De hoofdtrainers worden verantwoordelijk gesteld voor de organisatie van trainingen binnen hun sectie.

  Binnen deze groepering is er gekozen voor 4 sectie coördinatoren: 013/015/017/019.

  Vanaf het seizoen 2018/2019 spelen JO19 teams in de zaterdag competitie in plaats van de zondag competitie. Ook zal de voetbal technische verantwoordelijkheid van de JO19-1 gewijzigd worden ten opzichte van voorgaande jaren. JO19-1 valt vanaf 1 juli 2018  onder de verantwoording van de voetbal technisch coördinator bovenbouw.