• Organisatiestructuur Voetbal Technische Zaken

   Kerntaken:

  Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid;

  Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd;

  Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie;

  Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering;

  Maakt in overleg met de desbetreffende sectiecoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen. 

  Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie;

  Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen);

  Zorgt voor een goede overgang van de JO19 naar de senioren;

  Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten;

  Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid;

  De Voetbaltechnische Commissie is onderverdeeld in twee commissies:

  1.

  Voetbal Technische Commissie FC Uitgeest Selectie

  2.

  Voetbal Technische Commissie FC Uitgeest Jeugdafdeling

  Organisatie FC Uitgeest Selectie                                                                                         

  Vanuit het Technisch Beleidsplan bewaakt de Technische Commissie (TC) de doelstellingen op het voetbaltechnische vlak en spreekt de verantwoordelijke mensen daarop aan.

  Hieronder vallen afspraken over de spelsystemen, selectiebeleid, medische begeleiding van de selectieteams, aanstellen van trainers/leiders, trainingsopbouw, vaststellen van de doelen per seizoen etc. Hiertoe vindt er regelmatig overleg plaats tussen de leden van de commissie, de trainers en de spelersraad.

  Technische Commissie

  TC Commissielid

  Frits Walsmit

  06-2716 0560

  fwalsmit@casema.nl

  TC Commissielid

  Richard Lievers

  06-1250 5465

  richard.lievers@casema.nl

  TC Commissielid

  Rob Jonker

  06-1438 6285

  robjonker@kpnplanet.nl

   

  Seniorenvoetbal

  Zaterdagvoetbal

  Jan Paul Vaalburg

  06-4183 2747

  coordinatorzatsen@fcuitgeest.nl

  Zondagvoetbal

  Vacature (a.i. Stefan Hollenberg)

  06-5513 8555

  coordinator-overigesenioren@fcuitgeest.nl

  Vrouwenvoetbal

  Vacature

   

   

  7x7 voetbal vrijdagavond

  Stefan Hollenberg

  06-5513 8555

  coordinator-overigesenioren@fcuitgeest.nl

  35+ voetbal zondagochtend

  Jasper Nugteren

  06-2901 6847

  jasper.w.nugteren@gmail.com

  Organisatiestructuur FC Uitgeest Jeugdopleiding

  Bij FC Uitgeest werken wij gezien de grootte van de jeugdafdeling niet met 1 Hoofd Jeugd Opleiding maar met 3 Voetbal Technische Coördinatoren (VTC). De organisatie ziet er als volgt uit:

  Voetbal Technische Commissie Jeugdafdeling

  VTC bovenbouw

  Kick Smit

  06–3719 4109

  kicksmit10@gmail.com

  VTC middenbouw

  Jeffrey Lenaers

  06 4170 3215

  jeffrey.lenaers@fcuitgeest.nl

  VTC onderbouw

  Rick Jonker

  06-2314 1805

  rick.jonker@fcuitgeest.nl

  Coördinator Keepers

  Dave van Velzen

  06-2230 4403

  davepvanvelzen@gmail.com

  Bovengenoemde functionarissen vallen direct onder de functie bestuurslid voetbal technische zaken FC Uitgeest.

  Rol van de Voetbal Technisch Coördinator (VTC)

  De VTC’s zijn het aanspreekpunt voor alle FC Uitgeest jeugdtrainers op het gebied van:

  Het Jeugdopleidingsplan;

  Oefenstof en trainingsadvies;

  Trainerskleding en trainers materialen;

  Contact voor oefenwedstrijden:

  Voor het organiseren van een jeugdoefenwedstrijden neem contact op met de Jeugd Sectie Coördinatoren. Contactgegevens kunt u hier vinden: https://www.fcuitgeest.nl/jeugdbestuur

  Contact BVO’s en scouts:

  Aanspreekpunt voor BVO’s, scouts en verzoeken voor stages van FC Uitgeest spelers bij andere verenigingen is het Bestuurslid VTZ:

  Bestuurslid VTZ

  Erik Glastra

  06-5145 5724

  voetbaltechnischezaken@fcuitgeest.nl