• LET OP AANGEPASTE AANVANGSTIJD: UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2020-2021

  23 nov 2021
 • De Algemene Ledenvergadering van de vereniging voor het seizoen 2020 – 2021 wordt gehouden op vrijdag 26 november om 18:15 uur in het clubhuis.

  De aanvangstijd is vervroegd naar 18:15 uur i.v.m. de corona-maatregelen. Het einde van de vergadering staat gepland om 19:45 uur en vanaf 18:00 uur is het clubhuis open.

  Alle leden zijn hierbij van harte welkom.

  Het bestuur van FC Uitgeest

  Agenda voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

  1. Opening door de voorzitter.
  1. Ingekomen stukken en mededelingen.
  1. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2020.
  1. Ledenbestand
  1. Vaststelling financieel jaarverslag seizoen 2020 - 2021.
  1. Vaststelling contributies, donaties, kledingbijdragen en entreegelden seizoen 2021 – 2022 (zie toelichting voorstel contributie en kledingfondsverhoging *)
  1. Vaststelling van de begroting seizoen 2021 - 2022.
  1. Vragen voor de rondvraag.

  PAUZE

  1. Vaststelling jaarverslag, incl. verslagen van de supportersvereniging en de bridgeclub.
  1. Benoeming kascontrolecommissie.
  1. Verkiezingen van Bestuursleden. **
  • Aftredend is Martin Klinkenberg (accommodatiezaken). Martin is herkiesbaar en wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie.
  • Aftredend is Fred Huijtink (Penningmeester). Fred is herkiesbaar en wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie.
  1. Behandeling van de rondvraag.
  1. Sluiting.

  * Vaststelling van de contributies en donaties voor het seizoen 2021 – 2022. Het bestuur stelt voor de contributie op onderstaande wijze aan te passen.

   

  De contributie van de voetballende leden wordt in twee termijnen in rekening gebracht.

  De contributie van de 30+ en 35+ voetballende leden, Niet Spelende Leden, Meewerkende Leden en Donateurs worden in één termijn berekend.

   ** Tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering ondersteund door minimaal 10 stemgerechtigde leden) bij het secretariaat worden ingediend.

  Bijlagen: 

  JAARVERSLAG FC UITGEEST SEIZOEN 2020-2021

  Verslag Kascontrolecommissie 23-11-2021