• Van de jeugdvoorzitter – Ouderparticipatie

  2 mei 2021
 • Aan het begin van de meivakantie wil ik het graag met jullie hebben over ouderparticipatie. Ook een thema wat regelmatig de revue passeert, zeker als het gaat om vrijwilligerswerk. De pandemie heeft het verenigingsleven behoorlijk op zijn kop gezet. Zo hebben we onze kinderen niet of nauwelijks zien voetballen dit jaar. Dat maakt het lastig om betrokken te blijven bij de club. Met de verwachting dat het nieuwe seizoen wel 'normaal’ kan worden opgestart, heeft FC Uitgeest jullie als ouders weer keihard nodig.

  Waarom is ouderparticipatie nodig? Er wordt toch contributie betaald? Dat klopt, de contributie is echter niet dekkend als alle functies binnen de club betaald zouden worden. Dan heb ik het niet alleen over de trainers, maar ook over leiders, bestuursleden, groenploeg, scheidsrechters et cetera. De contributie wordt vooral gebruikt voor het creëren van de juiste faciliteiten. Denk aan het sportpark waarvoor huur wordt betaald, denk aan de bondsbijdrage aan de KNVB zodat zij competities kunnen organiseren, denk aan het onderhoud van het sportpark, de ballen, pionnen, doeltjes om te kunnen trainen en ga zo maar door. De club wil de contributie op een gezond niveau houden zodat ook echt iedereen lid kan worden. Voor alles wat de contributie niet dekt, hebben we onze leden en ouders van onze jeugdleden nodig.

  En al hadden we het geld wel om alles en iedereen te betalen, wil je dat dan ook als vereniging? Nee, is mijn mening want een vereniging is geen bedrijf maar een sociale ontmoetingsplaats. Waar naast het zelf voetballen nog zoveel andere mogelijkheden zijn om je verbonden te voelen met de club.

  Is ouderparticipatie dan een groot issue bij FC Uitgeest? Ik ben daar heel positief over gestemd. Ik zie vele ouders een mooie bijdrage leveren aan de club. Uiteraard als leider of trainer, als scheidsrechter maar ook in diverse commissies. Gaat het allemaal vanzelf? Nee, dus daar steken wij als (jeugd)bestuur veel effort in. Een bericht op de website volstaat niet om vacatures ingevuld te krijgen. Persoonlijke benadering werkt het best, de uitdaging dit seizoen is dat we elkaar weinig treffen. Met bijna 600 jeugdleden (en dus zo'n 1.200 ouders) moet het lukken om de vereniging op een gezonde manier draaiende te houden.

  In het vorige seizoen zijn we gestart met verenigingstaken. Bewust noemen we het zo en geen vrijwilligersdienst. Want we zijn van mening dat (ouders van) leden niet alleen in financiële vorm (contributie) een bijdrage leveren maar ook in fysieke ondersteuning. We hebben jullie keihard nodig om het clubhuis draaiende te houden of om het wedstrijdsecretariaat te bemannen. Daarnaast creëert het bewustzijn dat de club niet 'vanzelf’ draait. Maar dat daar vele goedwillende vrijwilligers achter zitten. We gaan dan volgend seizoen ook zeker door met verenigingstaken.

  Persoonlijk ben ik al vanaf mijn 17e ‘in functie’. Gelukkig was ik op die leeftijd nog geen ouder(…), wel heb ik altijd de betrokkenheid gehad om meer voor de club te willen doen. Uiteraard begrijp ik dat dit niet voor iedereen zo is. Ook binnen de club geldt dat alle kleine beetjes helpen. Het gaat niet direct om bestuursfuncties. Ik ben ook voorstander om taken niet te groot te maken, zodat de drempel ook niet zo hoog is. En dat wij als bestuur de condities creëren zodat elke ouder op zijn/haar wijze een bijdrage kan leveren. Het opzetten van projectgroepen in plaats van commitment aan een bestuurdersrol.

  In de komende periode gaan wij ons voorbereiden op het nieuwe seizoen. Teams gaan ingedeeld worden. Tegelijkertijd willen we dan ook de belangrijkste rollen invullen. Trainers en begeleiders dan voornamelijk. Schroom niet om je te melden als je graag je bijdrage levert. Ook als dat op incidentele basis is. Kun je niet elke week training geven? Dan ben je uiteraard van harte welkom wanneer het wel past. Ik zie het volgende seizoen met vertrouwen tegemoet!