• Van de jeugdvoorzitter – Teamindelingen

  31 mrt 2021
 • In een seizoen die allesbehalve als normaal verloopt, richten we ons als jeugdbestuur alvast op het nieuwe voetbalseizoen. Een seizoen waarvan we hopen dat dat wel verloopt zoals we dat altijd gewend waren. Waarin we ons wel weer kunnen meten aan andere clubs. En waarin we wel weer een kop koffie kunnen drinken in het clubhuis omdat toeschouwers ook weer zijn toegestaan.

  Richting dat nieuwe seizoen is het proces van teamindelingen altijd een belangrijk onderwerp. Daarmee wordt dan ook vroegtijdig gestart. Het jeugdbestuur is onlangs bij elkaar gekomen om het proces te doorlopen en goede afspraken te maken. Zodat we uiteindelijk half juni alle jeugdleden duidelijkheid kunnen geven over waar hij of zij volgend seizoen speelt.

  Zorgvuldigheid staat op nummer 1 en in dat kader gaan veel betrokkenen geconsulteerd worden. Denk aan leiders en trainers. Uiteindelijk is het de taak van de (jaargang)coordinator om de teamindelingen op te leveren. Makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn altijd befaamde beren op de weg. Bijvoorbeeld dat kinderen helaas toch stoppen (en dat dat niet tijdig bekend is). Of dat kinderen naar een andere club gaan. De instroom van nieuwe leden, vooral bij de wat jongere jeugd. Het nog niet duidelijk hebben wie volgend seizoen de trainers zijn. Het niet in kaart hebben van de wensen van spelers en ouders (met gelijk de aantekening dat niet alle wensen ingevuld kunnen worden). En zo is er nog wel een aantal redenen te verzinnen die het proces uitdagend maken.

  In ieder geval zijn we vanaf nu al wel gestart met het proces. De (jaargang)coördinatoren gaan een rondje langs de velden maken om de nodige input op te halen. Aan de hand daarvan worden 1e concepten voorgelegd waarop ongetwijfeld weer feedback volgt. Naast kwalitatieve aspecten wordt ook gekeken naar sociale aspecten. Zeker in de bovenbouw is de wens (zowel van teams zelf als het bestuur) niet teveel te wijzigen. Maar nood breekt soms wetten. Daarom willen we in alle gevallen transparant zijn.

  Wat dodelijk voor het proces is, is dat spelers na bekendmaking van de indelingen alsnog aangeven te stoppen. Ook dit seizoen hebben we gezien dat dat forse impact heeft op teams. Helaas moesten we bij een aantal teams alsnog de stekker eruit trekken. Daarom ook een verzoek aan jullie als ouders: wees je bewust van de impact als je na 1 juni doorgeeft dat je kind gaat stoppen. Dat raakt niet alleen jouw kind maar vaak ook een heel team. Uiteraard is het mogelijk om te stoppen met voetballen (liever niet) maar geef het dan vroegtijdig (voor 1 juni) aan.

  Gelukkig valt het aantal opzeggingen mee. Gezien het aparte seizoen wat we meemaken, is dat geen vanzelfsprekendheid. Wij denken echter te zien dat juist het voetballen in deze tijd nog dat stukje sociale interactie geeft wat nu node wordt gemist. Het voetballen maakt het ‘vanzelfsprekend’ dat je elkaar zonder al teveel moeite kunt blijven ontmoeten. Op welk niveau je ook speelt.

  Richting het nieuwe seizoen hopen we nog steeds dat de Regio Cup doorgaat zodat we ook weer tegen andere clubs spelen. En anders blijven we zoveel mogelijk creativiteit steken in het onderlinge wedstrijden spelen. Voordeel daarvan is dat we alle spelers meer dan ooit goed op het netvlies hebben, wat zeker helpt bij het indelen van teams. Mochten er naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen zijn, schroom niet om met mij contact op te nemen (jeugdvoorzitter@fcuitgeest.nl of 06-22603317).

  Vincent van den Berg