• Vrijwilligersbeleid FC Uitgeest 2019 en verder

  28 jun 2019
 • Vrijwilligersbeleid FC Uitgeest 2019 en verder

  Bestuurslid Vrijwilligerszaken, Koen Ruiter, 7 juni 2019

  Inleiding

  In de ALV November 2018 is besloten dat de bijdrage van (ouders/verzorgers van) onze leden moet toenemen. Daar zijn een aantal redenen voor

  1. De betrokkenheid van (ouders van) leden bij de vereniging neemt af waarbij leden zich zo nu en dan als ‘klant’ gedragen en niet als ‘lid van de vereniging’;
  2. De groep vrijwilligers dat tijdens en rondom de speelweekenden het voetbal mogelijk maakt is te klein, relatief veel werk wordt door een klein deel van de leden gedaan;
  3. Het aantal vrijwilligers dat doordeweeks werkzaamheden op het complex uitvoert veroudert en neemt af, er is onvoldoende aanwas;
  4. De exploitatie van de vereniging wordt op termijn duurder als meer en meer werkzaamheden moeten worden ingekocht.

  De bijdrage van (ouders/verzorgers van) leden is tweeledig

  1. Een financiële bijdrage (contributie, geld)
  2. En een fysieke bijdrage (vrijwilligerswerk, helpen om de vereniging draaiende te houden)

  NB De term vrijwilligerswerk is geen goede weergave van de verantwoordelijkheid die het mee zich meebrengt, het is namelijk niet vrijblijvend, wel noodzakelijk om de vereniging draaiende te houden; het zijn ‘verenigingstaken’.

  Besluit van de Algemene Leden Vergadering November 2018:

  Dat ook de jeugdteams verenigingstaken voor haar rekening nemen. FC Uitgeest heeft goede ervaring met de seniorenteams die dit doen. Deze maatregel vergroot het bewustzijn en besef dat de vereniging draaiende wordt gehouden door de leden en heeft als resultaat dat voetbal bij FC Uitgeest betaalbaar blijft.

  Dit ligt in het verlengde van de identiteit van FC Uitgeest zoals in 2013 gedefinieerd:

  • FC Uitgeest biedt voetbal aan iedereen die wil voetballen, dit in een veilige en herkenbare omgeving.
  • Het voetbal bij FC Uitgeest is verzorgd en competitief.
  • FC Uitgeest is een ontmoetingsplek voor velen.
  • Voetballen bij FC Uitgeest moet voor iedereen leuk zijn; sportiviteit en respect staan voorop.
  • FC Uitgeest maakt gebruik van vele vrijwilligers; voetbal blijft zo toegankelijk voor iedereen en iedereen blijft betrokken.
  • Wil jij beter worden dan kun jij je onder zo deskundig mogelijke begeleiding verder ontwikkelen.

  Verenigingstaken voor Teams

  Verenigingstaken die in eerste instantie in aanmerking komen om door teams te worden uitgevoerd zijn:

  • Clubhuisdienst, koffiebar/keuken op zaterdag (een deel van deze verenigingstaak wordt door vrijwilligers uitgevoerd);
  • Clubhuisdienst, koffiebar/keuken op zondag (een deel van deze verenigingstaak wordt door vrijwilligers uitgevoerd);
  • Wedstrijdsecretariaat (gastvrouw/gastheer) op zaterdag, inclusief het schoonmaken/opruimen van kleedkamers (een deel van deze verenigingstaak wordt door vrijwilligers uitgevoerd);
  • Bestuursdienst (gastvrouw/gastheer) op zondag, inclusief het schoonmaken/opruimen van kleedkamers (een deel van deze verenigingstaak wordt door vrijwilligers uitgevoerd);
  • Het begeleiden van wedstrijden als scheidsrechter op een half veld. Dit betreft de leeftijdscategorie O17, de spelers die verplicht zijn het Spelregelbewijs te halen.

  Er zijn ook enkele meer projectmatig uit te voeren verenigingstaken die aan teams worden toegedeeld, enkele voorbeelden zijn de Grote Club Actie en voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de vrijwilligersavond en opruimen daarna.

  Voor wie van toepassing?

  De verenigingstaken voor teams worden toebedeeld aan alle leeftijdscategorieën. De G-sectie, Trainingsgroep, Mini WK en Walking Football zijn vrijgesteld van verenigingstaken.

  Ouders/verzorgers van spelers en spelers

  Doel is om verenigingsbetrokkenheid van onze leden te vergroten, dit betekent dat ouders/verzorgers van jeugdleden verenigingstaken voor hun rekening nemen en dat dit na verloop van tijd door spelers wordt overgenomen. Dit is de reden dat Jeugdteams vanaf O17 verenigingstaken krijgen toebedeeld.

  Succesfactor is een goed georganiseerd team!

  Aan het begin van het speelseizoen goede afspraken maken is een belangrijke succesfactor voor een goed georganiseerd team gedurende het seizoen. Teams worden gefaciliteerd met een korte checklist ten behoeve van een goede seizoenstart.