• In het hoofdbestuur van de club is en gaat het nodige wijzigen in de samenstelling. Voorzitter Frans van Zijl is, vanwege emigratie met zijn gezin naar Portugal, uit zijn functie getreden. Na de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 november a.s. legt ook penningmeester Fred Huijtink zijn functie neer. Secretaris en kleding coördinator Stefan Cnossen alsook bestuurslid Accommodatiezaken Martin van Klinken stoppen na het lopende seizoen met hun functies. Daartegenover staat dat William de Lang, mits de ALV akkoord gaat, wel tot het bestuur treedt in de rol van bestuurslid Commerciële Zaken. Erik Glastra (bestuurslid Voetbaltechnische Zaken) en Vincent van den Berg hebben aangegeven deel te blijven uitmaken van het hoofdbestuur.

  De club staat voor de uitdaging de vacatures in te vullen. Oud-voorzitters Ton van Egmond en Jack Zwarthoed hebben aangegeven een rol te willen spelen in de werving, waarvoor dank. Uiteraard is de hoop dat binnen de vereniging leden opstaan die graag de club helpen om een stabiele, sportieve vereniging te blijven. Er kan uiteraard altijd van gedachten worden gewisseld met de huidige bestuursleden. Normaliter zijn zij vaak op de club te vinden, anders kan via jeugdvoorzitter@fcuitgeest.nlhet gesprek worden aangevraagd.

  Concreet staan dus de volgende vacatures open:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Bestuurslid Accommodatiezaken

  Daarnaast wordt een coördinator Kleding & Materialen gezocht.