• Woord van de voorzitter Frans van Zijl in de Jaarvergadering van 20 november jl.

  23 nov 2020
 • Beste mensen,

  Welkom bij deze eerste Algemene Ledenvergadering in de geschiedenis van FC Uitgeest tijdens het ‘Corona tijdperk’.

  In deze bijzondere tijd waarin we al ruim 8 maanden zitten, zijn we inmiddels op een gekke manier gewend aan het digitale tijdperk. Veel mensen werken thuis, teams en ZOOM zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, en de keukentafel dient tegenwoordig als kantoor.

  Helaas heeft deze periode ook voor ons als Club voor de nodige uitdagingen gezorgd. Tijdens de eerste lockdown konden wij het seizoen niet afronden, het ICGT kon geen doorgang vinden en net toen wij weer hoop hadden op herstel, een tweede lockdown.

  U zult begrijpen; dit heeft impact op onze club. Onze mensen, de kinderen, trainers, vrijwilligers, op iedereen die er met hart en ziel van geniet en er zich thuis voelt. Het is anders dit jaar.

  Ook wij hebben uiteraard financiële schade. Het missen van de inkomsten van het Clubhuis slaan een gat in onze begroting. Uiteraard ook een aantal sponsoren die afhaken, maar dat zijn er gelukkig heel weinig. Gelukkig hebben wij, dankzij onze goede begroting van de afgelopen jaren, e.e.a. financieel redelijk op orde kunnen houden. We hebben wel op een aantal punten wat moeten bezuinigen en wanneer het clubhuis nog dicht blijft, gaan we zo weer 20- tot 30.000 EURO in de min, helaas.

  Tijdens de Corona tijd hebben we natuurlijk niet stilgezeten;

  Eerst hebben wij, ook met hulp van onze vrijwilligers en betrokken ouders, de Club ‘Corona-proof’ gemaakt en is, toen er weer onder toezicht getraind mocht worden, een Corona dienst opgestart.

  Maar er zijn ook geplande werkzaamheden afgerond vanuit de verbouwingsplannen;

  • Het wedstrijdsecretariaat is verbouwd en mooi opgeknapt.
  • Het dak van het wedstrijdsecretariaat is vervangen.
  • Er zijn 150 zonnepanelen gekocht en bevestigd op het dak. Het ICGT heeft FC Uitgeest hiervoor een lening verstrekt tegen een zeer lage rente, hier zijn we heel blij mee.

  Op voetbalgebied ging het eigenlijk bij de Jeugd en de Senioren best goed. Een aantal wedstrijden zijn gespeeld maar het eerste en tweede elftal moeten er echt nog even aan trekken. Ook onze dames moeten nog hun best blijven doen, maar dat komt goed.

  Gelukkig kon de Jeugd t/m 17 blijven trainen en onderlinge wedstrijden spelen.

  Zoals U inmiddels wel van mij gewend bent, toch nog een punt van zorg. Of een kritische noot maar dit keer niet naar ons als Club, maar naar onze Gemeente.

  De Gemeente Uitgeest, lees in het bijzonder de PU(Prehistorisch Uitgeest), zijn niet erg betrokken bij één van de mooiste en grootste voetbalverenigingen van Noord Holland, namelijk onze Club. Het zou op sportief gebied de trots van Uitgeest moeten zijn, maar nee. We gaan niet of nauwelijks meewerken aan het verkrijgen van subsidie, wat wel heel hard nodig is en waar men zich in onze omliggende Gemeenten wel degelijk voor inspannen, niet in Uitgeest. We gaan vanuit de PU vragen stellen of het E-Veld echt wel nodig is en of er wel een groot onderhoud van dit veld gedaan moet worden? Ze weten denk ik niet dat er een beweging gaande is van zondag voetbal naar zaterdag voetbal. Dus FC Uitgeest heeft het veld nu maar zeker in de toekomst hard nodig. De PU stelt ook dat het vernieuwen van de kunstgrasvelden,  conform begroting en van te voren afgesproken, eigenlijk helemaal niet nodig is?!

  Dit standpunt nemen ze in, zonder enige kennis van zaken te hebben van kunstgrasvelden en de hierbij komende kosten voor o.a. onderhoud. Daar komt ook nog bij dat, wanneer de velden vervangen worden, we van rubber naar kurk kunnen overstappen. Heel opmerkelijk allemaal.

  Komt ook nog bij dat onze Gemeente 30 woningen op de parkeerplaats wil gaan bouwen. Een volstrekt idioot plan. In het verleden is het E-veld verschoven om juist meer parkeerruimte te creëren want er waren er te weinig!

  Zoals U wellicht wel weet, wonen wij naast de voetbal en er lopen regelmatig verkeersregelaars bij ons door de straat omdat de Sporthal een evenement organiseert, het zwembad open is en er gevoetbald wordt. Gemeente, denk eens na!

  Dan nu het volgende punt over de PU. Ik wordt als voorzitter regelmatig gebeld door o.a. VVD, CDA en D66 over verschillende zaken die de club aangaan. Ook gedurende de Corona tijd is er belangstellend gevraagd hoe het eigenlijk gaat met de club en of we nog iets nodig hebben. Dat vindt ik heel erg prettig want dan blijf je samen in gesprek.

  Maar de PU? Die heeft mij nog nooit gebeld maar geven meestal tijdens raadsvergadering aan ‘dat ze van horen zeggen weten dat….’ Maar ze hebben nog nooit wat van mij gehoord. Tevens denk ik ook dat de wethouder van Sportzaken mij ook wel even had mogen bellen, niet achteraf via een ‘Teams-gesprek’ nu wel in gesprek met mij willen. Dit is voor mij mosterd na de maaltijd.

  Deze wethouder vertelde ons nog wel even dat we 12% minder subsidie krijgen voor onze Jeugd, en het gaat al zo goed in deze Corona tijd. Bedankt Gemeente! (lees PU).

  Helaas, maar ik moet dit toch even aan U kwijt.

  Eind van dit seizoen bestaat FC Uitgeest 25 jaar, reden voor een feestje. Het is nu lastig plannen maar we gaan er alles aan doen om aan het begin van het nieuwe seizoen iets te organiseren.

  Frans van Zijl – Voorzitter FC Uitgeest