• Jeugdopleiding

  Wie de jeugd heeft de toekomst ...

  Een gevleugelde uitspraak maar zeker waar.  De afgelopen maanden is het Technisch Hart van FC Uitgeest druk bezig geweest met het finaliseren van het Jeugdbeleid waar in de afgelopen jaren al een aanzet voor was gemaakt. Daarnaast wordt er ook volop geïnvesteerd in onze jeugdopleiding. De vergoeding van Fedde de Jong is gebruikt voor de aanschaf van nieuwe verrijdbare pupillen doelen. Een 5-tal jeugdtrainers volgen dit jaar KNVB Trainers cursussen, van Pupillen, Junioren tot EUFA Youth C opleidingen. Een groot aantal jong senioren spelers geven momenteel in de meeste leeftijdscategorieën training en het aantal groeit. Dit seizoen is er ook spontaan een sponsor opgestaan die een mooi bedrag heeft geschonken specifiek voor de jeugdopleiding. We gaan dit mooie bedrag gebruiken in de vorm van opleiden van deze jonge trainers.  

  Het Jeugdbeleid is daarnaast ook aangevuld met een Jeugd Opleidingsplan. Met meer dan 45 jeugd teams, 90 jeugd trainers staat er al jaren een hele mooie structuur waarin alle teams de gelegenheid krijgen om 2x per week met plezier te kunnen trainen op ons complex. Met een mix van gediplomeerde trainers, oud voetballers en bereidwillige vrijwilligers wordt er elke dag van de week trainen gegeven. De uitdaging ligt om al onze jeugdspelers zo goed mogelijk op te leiden. Het jeugdopleidingsplan gaat hierin faciliteren en brengt 1 lijn in het opleiden van onze jeugd en de spelprincipes van FC Uitgeest. Er is kant en klare oefenstof aangekocht per leeftijdscategorie welke voor alle trainers verkrijgbaar is via de Jeugd Coördinatoren of via de Technische Coördinatoren.  

  De volgende beleidsgebieden zijn vastgesteld door het Hoofd- en Jeugdbestuur van FC Uitgeest:

  • Organisatie Jeugdbestuur en Technische Coördinatoren
  • Selectiebeleid
  • Selectie Proces
  • Wisselbeleid
  • Invallersbeleid
  • Keepersbeleid
  • Meisjesbeleid

  In het jeugdopleidingsplan komende o.a. de volgende (technische) voetbal aspecten aan de orde welke voor de Selectieteams leidend zijn, voor de Competitieve Teams leidend/sturend en voor de Breedtesport Teams sturend. De afgelopen maanden is dit opleidingsplan ook besproken met een grote groep trainers en coaches van de benoemde selectie en competitieve teams van dit seizoen.

  • Ambitie, missie, visie en doelstellingen van het plan
  • Spelprincipes van FC Uitgeest Teams (hoe willen we voetballen) voor coaches en trainers
  • Leerlijnen per leeftijdscategorie voor trainers
  • Trainingsaccenten voor trainers
  • Specifieke leeftijdskenmerken voor coaches

  Zoals voor elk beleidsplan geldt dat het niet vandaag, morgen en volgend seizoen realiteit is. Elk seizoen wordt het plan geëvalueerd, waar nodig bijgesteld en verder ingevuld. 

  Het jeugdbeleid- en jeugdopleidingsplan is hier te vinden: 

  FC UITGEEST JEUGDOPLEIDINGSPLAN EN JEUGDBELEID 2020-2025 (versie juli 2021)

  Het Hoofdbestuur, Jeugdbestuur en de Technische Commissie van FC Uitgeest is trots op haar jeugd en op dit plan en wensen u veel leesplezier!

  Met Sportieve Groet,

  Technische Commissie Jeugd